Usługi

pro agro jest stowarzyszeniem, którego celem jest promowanie obszarów wiejskich w regionie Brandenburgia-Berlin. Od 1992 roku Stowarzyszenie angażuje się w branży rolno-spożywczej, agroturystyki i turystyki przyrodniczej, realizując przy tym głównie następujące zadania:

 • tworzenie sieci przedsiębiorstw i instytucji przemysłu rolno-spożywczego oraz sprzedaż produktów regionalnych z Brandenburgii i regionu stołecznego
 • kwalifikacja i sprzedaż ofert agroturystycznych i turystyki przyrodniczej na obszarach wiejskich

Do Stowarzyszenia należą przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, zrzeszenia działające w agroturystyce i turystyce przyrodniczej, między innymi pensjonaty i stadniny koni oraz w przemyśle rolno-spożywczym, w tym w sprzedaży bezpośredniej.

Stowarzyszenie pro agro reprezentuje wspólne interesy wszystkich zainteresowanych stron na obszarach wiejskich w regionie Brandenburgia-Berlin.

Misja Stowarzyszenia

pro agro koncentruje się w swojej działalności na ludziach i wytworzonych przez nich produktach, a także na ochronie krajobrazu, przyrody i kultury na obszarach wiejskich regionu Brandenburgia-Berlin. Najwyższym priorytetem jest reprezentowanie ich na zewnątrz, ich sprzedaż, a także zachowanie dla przyszłych pokoleń.

pro agro łączy różnorodność przemysłu rolno-spożywczego z agroturystyką i turystyką przyrodniczą i jest partnerem wszystkich firm i stowarzyszeń, którzy traktują swoje usługi i produkty jako element charakterystyczny pochodzący z terenów wiejskich regionu Brandenburgia-Berlin.

pro agro działa w sposób zrównoważony działa na rzecz ekologii, gospodarki i mieszkańców obszarów wiejskich z regionu Brandenburgia-Berlin.

Główne zasady

Angażujemy się na rzecz produktów regionalnych z Brandenburgii, w ich sprzedaż i docenianie ich wartości

pro agro jest stowarzyszeniem reprezentującym podmioty z Brandenburgii, jednoczącym przedsiębiorstwa z przemysłu rolno-spożywczego, sprzedaży bezpośredniej i turystyki wiejskiej z zamiarem stworzenia za pośrednictwem sieci wartości dodanej dla wszystkich.

Angażujemy się na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jedną z podstawowych wartości strategii sprzedażowej pro agro jest zrównoważony i charakteryzujący się wysoką jakością rozwój obszarów wiejskich we współpracy z członkami Stowarzyszenia i partnerami.

Pomagamy i wspieramy przedsiębiorstwa działające na terenach wiejskich

pro agro realizuje różne zadania promujące przedsiębiorstwa działające na terenach wiejskich regionu Brandenburgia-Berlin. Obejmują one tworzenie sieci, rozwój produktów, sprzedaż, szkolenia i imprezy informacyjne, działalność prasową i działania public relations, a także reprezentowanie interesów na płaszczyźnie politycznej. pro agro wspiera przedsiębiorstwa w ich strategicznym rozwoju, pomagając im zwiększyć swoją obecność na rynku.

Nasza sieć odnosi sukcesy

Wyjątkowość pro agro polega na stworzeniu szeroko zdywersyfikowanej sieci łączącej ludzi, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa działające na obszarach wiejskich regionu Brandenburgia-Berlin, które wyróżniają się przez docenianie wartości produktów i usług przemysłu rolno-spożywczego oraz agroturystyki i turystyki przyrodniczej, a także przywiązanie do kultury kraju związkowego Brandenburgia.

Jakość jest naszym celem

pro agro jako właściciel marek regionalnych „natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia” und „VON HIER“/„STĄD”gwarantuje zapewnienie stałej jakości i dbałości w ramach produkcji. Znak jakości „Świadectwo jakości – sprawdzone przez pro agro” pozwala pozyskać zaufanie klientów wobec regionalnych produktów z obszaru owoce i warzywa. To samo odnosi się do znaku jakości przyznawanego w kategorii „rodzime drzewa i krzewy”.

Zadania Stowarzyszenia

 • Reprezentowanie interesów członków
 • Wsparcie wszystkich podmiotów z obszarów wiejskich przy produkcji, marketingu i sprzedaży produktów i usług z branży rolno-spożywczej, agroturystyki i turystyki przyrodniczej
 • Zapewnienie konkurencyjności oraz dostępu do rynku
 • Wsparcie sprzedaży regionalnej poprzez rozwój współpracy regionalnej między przedsiębiorstwami branży rolno-spożywczej, sprzedaży bezpośredniej, dostawców turystyki, gastronomii i innych dostawców komercyjnych
 • Stworzenie koncepcji rozwoju w celu wykorzystania wszystkich potencjałów regionalnych
 • Kwalifikacja przedsiębiorstw w celu skutecznego pod kątem reklamowym przedstawienia i sprzedaży produktów i usługn

Sposoby realizacji celów i zadań

 • Organizacja targów, wystaw i rynków w celu przedstawienia systemu sieci na obszarach wiejskich oraz sprzedaży ofert i produktów rolno-spożywczych.
 • Udział w specjalistycznych i konsumpcyjnych targach krajowych i międzynarodowych w celu wejścia na nowe rynki i pozyskania nowych kanałów dystrybucji
 • Pomoc w rozwoju produktów dla małych i średnich firm, które nie mają własnych potencjałów badawczych
 • Wsparcie w sprzedaży i podkreślaniu wysokiej jakości produkcji dzięki zastosowaniu własnych programów jakości pro agro.
 • Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych na temat aktualnych zagadnień z zakresu marketingu i rozwoju produktu
 • Tworzenie katalogów „Landurlaub in Brandenburg“/„Wakacje na wsi” czy „Pferdeland Brandenburg“/”Kraj Koniarzy w Brandenburgii” w celu przedstawienia ofert i usług agroturystycznych

Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch