Promocja sprzedaży

Z myślą o zwiększeniu stopnia znajomości i sprzedaży produktów regionalnych z Brandenburgii, Stowarzyszenie pro agro prowadzi różne działania promocji sprzedaży.
Wszystkie działania promocji sprzedaży oferowane przez Stowarzyszenie mają na celu wspieranie dostępu do rynku i zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w regionalnym sektorze rolno-spożywczym.

  • Pośredniczymy w kontaktach z sektorem handlu detalicznego, hurtowego i delikatesowego, aby skutecznie utorować drogę do handlu wytwórcom produktów regionalnych z Brandenburgii. W indywidualnych rozmowach z branżą handlową na zorganizowanych wycieczkach handlowych np. z okazji Międzynarodowego Zielonego Tygodnia lub w ramach giełd produktów prezentujemy firmy i ich produkty i wspieramy w rozszerzaniu współpracy.
  • Organizujemy „brandenburskie tygodnie”, rozprowadzając ulotki reklamowe, organizując specjalne stanowiska lub degustacje w wiodących firmach z branży spożywczej.
  • Umieszczamy wspólne ogłoszenia w specjalistycznych czasopismach branżowych o zasięgu krajowym, jak Lebensmittel Zeitung, LEBENSMITTEL PRAXIS czy RUNDSCHAU dla branży spożywczej na specjalnych warunkach, które chętnie udostępniamy naszym przedsiębiorstwom.
  • Wydajemy comiesięcznego newslettera z aktualnościami branżowymi i ofertami z i dla branży spożywczej w Brandenburgii/Berlinie. Za pośrednictwem ‚Newslettera pro agro dla sektora spożywczego‘ informujemy przedsiębiorstwa, inicjatywy regionalne i stowarzyszenia regionalnego przemysłu spożywczego, przedstawicieli handlu, gastronomii, turystyki, mediów, polityki i firmy zajmujące się marketingiem rolniczym oraz sieci spożywcze innych z krajów związkowych, jak również stowarzyszenia branżowe i partnerów z całych Niemiec.
  • Organizujemy tematyczne spotkania przedsiębiorstw, których celem jest wymiana doświadczeń i identyfikacja potrzeb. pro agro przygotowuje oferty warsztatów i spotkania informacyjne w celu przekazania bieżących informacji branżowych i wiedzy fachowej z obszaru zarządzania, rozwoju produktu, marketingu czy sprzedaży.
Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch