Partnerzy z branży

Stowarzyszenie pro agro prowadzi ciągłą wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń ze stowarzyszeniami branżowymi i działającymi w Brandenburgii instytucjami sektora rolno-spożywczego, agroturystyki oraz instytucjami, organizacjami działającymi na terenie całego kraju związkowego, a także ogólnoniemieckimi instytucjami i inicjatywami branżowymi. Zapewnia to szeroką bazę do tworzenia sieci i prowadzenia współpracy.

Tworzenie sieci i współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi i instytucjami sektora rolno-spożywczego z Brandenburgii

 • Bäcker- und Konditorenlandesverband Berlin-Brandenburg e. V./Krajowe Stowarzyszenie Piekarzy i Cukierników Berlina-Brandenburgii
 • Brandenburger Landfrauenverband e. V./Brandenburskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
 • Cluster Ernährungswirtschaft Brandenburg/Klaster przemysłu spożywczego Brandenburgii
 • Deutscher Bauernverband e. V./Stowarzyszenie Niemieckich Rolników
 • Fleischerverband Berlin- Brandenburg e.V./Stowarzyszenie Rzeźników Berlin-Brandenburgia
 • FÖL Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e. V./Stowarzyszenie Promujące Rolnictwo Ekologiczne Berlin-Brandenburgia
 • Gartenbauverband Berlin-Brandenburg e. V./Związek Ogrodnictwa
 • Geflügelwirtschaftsverband Brandenburg e. V./Związek Drobiarski
 • Hybridschweinezuchtverband Nord/Ost e. V./Stowarzyszenie Hodowli Świń Hybrydowych Północ/Wschód
 • Landesbauernverband Brandenburg e. V./Krajowy Związek Rolników Brandenburgii
 • Landesjagdverband Brandenburg e. V./Krajowy Związek Łowiecki Brandenburgii
 • Landeskontrollverband Berlin-Brandenburg e. V./Krajowy Związek Kontroli Berlin-Brandenburgia
 • Landesverband Brandenburgischer Imker e. V./Krajowy Związek Pszczelarzy Brandenburgii
 • Inicjatywy regionalne i marki regionalne w kraju związkowym Brandenburgii
  (m.in. W regionach Spreewald, Uckermark, Fläming)
 • Rinderzuchtverband Berlin-Brandenburg (RZB) eG/Związek Hodowców Bydła Berlin-Brandenburgia
 • i inne

Tworzenie sieci i współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi i instytucjami z obszaru agroturystyki

 • DEHOGA- Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg e.V./Niemieckie Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji
 • IHK – Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie
 • Landestourismusverband Brandenburg e.V./Krajowe Stowarzyszenie Turystyczne Brandenburgii
 • Landesverband Pferdesport e.V./Krajowe Stowarzyszenie Jeździeckie
 • TMB Tourismusmarketing Brandenburg GmbH
 • Akademia Turystyczna Brandenburgii
 • Tourismusverein Oranienburg und Umland e.V./Stowarzyszenie Turystyczne Oranienburga i okolic

Tworzenie sieci i współpraca branży z instytucjami i organami kraju związkowego

 • Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Brandenburgii
 • Ministerstwo Gospodarki i Energetyki Brandenburgii
 • Administracja Senatu ds. Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów w Berlinie
 • Komitet do Spraw Europejskich, Polityki Rozwoju i Ochrony Konsumentów
 • Komisja Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Landtag Brandenburgii
 • Komisje rad powiatów kraju związkowego Brandenburgii
 • Spółki wspierania przedsiębiorczości powiatów Brandenburgii
 • Krajowa wspólnota gospodarcza izby przemysłowo-handlowych kraju związkowego Brandenburgii
 • Związek Miast i Gmin Brandenburgii
 • Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V./Stowarzyszenie Handlowe Berlin-Brandenburgia
 • SIBB e.V. – Stowarzyszenie branży IT i branży internetowej w Berlinie i Brandenburgii
 • i inne

Tworzenie sieci i współpraca z ogólnoniemieckimi inicjatywami branżowymi

 • Bundesverband der Regionalbewegung/Krajowy Związek na Rzecz Ruchu Regionów
 • Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG)/Niemieckie Towarzystwo Rolnicze
 • Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS)/Niemiecka Jednostka Tworzenia Sieci Obszarów Wiejskich w Federalnej Agencji ds. Rolnictwa i Żywności (BLE)
 • Food – Made in Germany e.V. (członek)
 • Fördergemeinschaft „Einkaufen auf dem Bauernhof“/Stowarzyszenie promujące zakupy w gospodarstwach rolniczych
 • Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH/Towarzystwo Wspierania Dobrostanu Zwierząt w Hodowli Zwierząt Użytkowych
 • QS Qualität und Sicherheit GmbH (działalność koordynatora)
 • Zukunftsforum Ländliche Entwicklung im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW)/Forum dla Przyszłości Rozwoju Obszarów Wiejskich na Międzynarodowym Zielonym Tygodniu
 • i inne

Ponadto pro agro bierze udział w corocznej „Wymianie doświadczeń z zakresu marketingu rolnictwa i żywności krajów związkowych” i jest w stałym kontakcie z różnymi stowarzyszeniami/spółkami marketingu rolnego oraz sieciami i klastrami spożywczymi poszczególnych krajów związkowych

Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch