Programy jakości pro agro

Stowarzyszenie Marketingu Rolniczego pro agro pragnie zapewnić przedsiębiorstwom z obszarów wiejskich możliwość oznakowania produktów, które są produkowane zgodnie ze szczególnie wysokimi standardami. Oznakowanie ma przy tym umożliwić producentowi dostęp do rynku, lepszą pozycję rynkową i/lub wyższy popyt na produkty.

W chwili obecnej pro agro e.V. przyznaje dwa znaki jakości.

Certyfikowane mogą być owoce i warzywa (łącznie z rokitnikiem), a także naturalnie występujące (rodzime) drzewa i krzewy.

Program jakości „Owoce i warzywa“

Stowarzyszenie pro agro przyznaje znak jakości „Produkt wysokiej jakości – sprawdzony przez – pro agro – z uprawy kontrolowanej” dla owoców i warzyw pochodzących z regionalnej, sprawdzonej produkcji.QZ-Kontr-Anbau-neutral

Znak jakości przyznawany jest firmom i organizacjom producentów dla poszczególnych produktów, których produkcja wyróżnia się tym, że są one poddawane dodatkowej, dobrowolnej kontroli zewnętrznej i kontroli własnej.

Znak jakości informuje o pomyślnym przejściu kontroli produkcji i kontroli zakładu, której wynikiem są wysokiej jakości produkty. Wzmacnia to zaufanie do produktów, a także przywiązanie do produktu lub dostawcy.

Znak jakości jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest przyznawany wyłącznie przez właściciela znaku towarowego – Stowarzyszenie pro agro.

Program jakości „Rodzime drzewa i krzewy”

Od dnia 1 marca 2020 r. sadzenie w naturalnym środowisku drzew i krzewów czy wysiewanie nasion pochodzących z innego obszaru występowania nie będzie już – zgodnie z § 40 ust. 4 zd. 4 pkt. 4 BNatSchG (Federalnej ustawy o ochronie przyrody) – przewidziane i w związku z tym będzie wymagało zezwolenia. Wygaśnie tym samym 10-letni okres przejściowy.

Logo-gebietsheimisches-GehoelzDla potwierdzenia rodzimego pochodzenia drzew i krzewów wymagany będzie wówczas odpowiedni certyfikat. Już dziś jednak wielu odbiorców zwraca uwagę na to, czy nowo posadzone rośliny drzewa i krzewy posiadają taką certyfikację.

W ramach certyfikacji rodzimego pochodzenia Stowarzyszenie pro agro już od 2004 roku przyznaje znak jakości dla drzew i krzewów, który służy do oznakowania drzew i krzewów posiadających zdefiniowane i bezpieczne, rodzime pochodzenie w celu trwałego wzmocnienia zaufania klientów wobec tych produktów.

Te 12 lat, kiedy to pro agro mogło już zebrać doświadczenia w zakresie wspomnianej certyfikacji pokazuje, że merytoryczne podejście oparte na przejrzystości, które jest bardzo ważne w programie jakości pro agro, stanowi dla wielu klientów bardzo ważny argument.

Znak jakości potwierdza przejrzyście udokumentowany sposób produkcji i oznacza rodzime drzewa i krzewy bezpieczne pod względem pochodzenia, które nie są objęte Ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym z dnia 22 maja 2002 roku (FoVG). Dzięki prowadzeniu dokładnych zapisów, cały proces produkcji szkółkarskiej, począwszy od pozyskania materiału siewnego, przez uprawę, a skończywszy na sprzedaży drzew i krzewów jest udokumentowany w sposób umożliwiających ich identyfikację.

Program jakości pro agro dla rodzimych drzew i krzewów jest instrumentem, który umożliwia zastosowanie wymagań dotyczących zachowania różnorodności genetycznej i stosowania nierodzimych roślin w środowisku naturalnym sformułowane w Federalnej ustawie o ochronie przyrody (BNatSchG).

Dzięki kryteriom jakości i badań, program jakości wspiera tym samym wymogi prawne i stwarza warunki dla trwałego wkładu w szkółkarstwo w celu zachowania różnorodności genetycznej rodzimych drzew i krzewów oraz ochrony przyrody i środowiska.

Znak jakości jest zarejestrowanym znakiem towarowym Stowarzyszenia pro agro.


 

 

Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch