„Naturalnie Brandenburgia”

2016-natuerlich-Brandenburg-ProduktmarkeOznaczając swoje produkty marką pro agro „natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia“ przedsiębiorstwa deklarują swoje przywiązanie do kraju związkowego Brandenburgii.

Zakup produktów oznaczonych marką „natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia“ daje konsumentom i odwiedzającym pewność, że kupują oni produkty i usługi z Brandenburgii, które tworzą w kraju związkowym miejsca pracy i są wytwarzane bądź przetwarzane zgodnie z kontrolowanymi zasadami obowiązującymi w Brandenburgii, tym samym trwale wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Brandenburgii.
Konsument poszukuje autentycznych produktów, którym może zaufać i które przyczyniają się do rozwoju zrównoważonej gospodarki. Decydując się na zakup, konsument pragnie nabyć dla siebie produkt specjalny o wysokiej jakości.
Aby uwzględnić trend, jakim jest możliwość ustalenia, z jakiego regionu dany produkt pochodzi, produkty regionalne muszą być jednoznacznie rozpoznawalne jako takie.
Marka „natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia“ budzi pozytywne skojarzenia w świadomości konsumentów, dzięki czemu bardzo dobrze nadaje się do stosowania jako znak rozpoznawczy brandenburskich przedsiębiorstw i ich produktów.
Indywidualna firma, będąca jednym z większej liczby użytkowników marki, ma możliwość wykorzystania tego znaku do celów marketingowych, deklarując tym samym wyraźnie przywiązanie do miejsca produkcji i pochodzenia swoich produktów. Im więcej firm będzie korzystać z marki, tym skuteczniej ta regionalna idea dotrze do konsumentów. Korzystanie z marki stanowi również reklamę dla idei, którą marka ta reprezentuje.

Historia W 1994 roku Stowarzyszenie pro agro rozpoczęło prace nad stworzeniem wspólnego znaku dla produktów rolnych pochodzących z kraju związkowego Brandenburgii, aby w ten sposób zapewnić, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, możliwość lepszego zaprezentowania ich regionalnych produktów.
Znak towarowy „natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia“ jako marka dachowa Stowarzyszenia pro agro został ostatecznie wprowadzony w 1995 roku.
Dalszy rozwój marki spowodował, że w 2009 roku nastąpiła zmiana znaku na markę produktu „natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia“. Filozofia, która kryje się za tym znakiem, została tym samym przeniesiona na sprzedaż produktów rolno-spożywczych oraz ofert turystycznych kraju związkowego Brandenburgii.
Ze znakiem „natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia“ konsument kojarzy nie tylko naturalność Brandenburgii, lecz także fakt, iż produkt „naturalnie” stąd pochodzi. Ma to w szczególności na celu odwołanie się do poczucia konsumentów z Brandenburgii, że ich region jest ich ojczyzną, a tym samym odwołanie się do produktów pochodzących z tego kraju związkowego i tradycyjnego przywiązania Berlińczyków do ich otoczenia.

„natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia“ jest marką, pod którą swoje produkty sprzedawać mogą wszystkie firmy z Brandenburgii działające w przemyśle rolno-spożywczym, ogrodnictwie, agroturystyce i odnawialnych źródłach energii.

Znak jest zarejestrowany pod numerem 2024985 w rejestrze znaków towarowych Niemieckiego Urzędu Patentowego i jest przyznawany przedsiębiorstwom na ich wniosek.

Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch