Jakość + Marki

Sprawdzona jakość produktów pozwala na pozyskanie zaufania konsumentów, wspierając tym samym producentów i dostawców w sprzedaży ich towarów i usług. Z tego powodu Stowarzyszenie pro agro oferuje swoim członkom i innym firmom, grupom producentów i stowarzyszeniom zróżnicowane programy i znaki jakości służące do oznakowania wysokiej jakości ich produktów .

Podstawą do przyznania znaku są aktualnie obowiązujące wytyczne w zakresie przyznawania i stosowania znaku jakości opracowane i ustalone przez pro agro we współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami. Postanowienia dotyczące badań są dostosowywane do różnych produktów i kontrolowane na podstawie zdefiniowanych kryteriów przez niezależne instytucje badawcze.

Ponadto Stowarzyszenie pro agro wspiera realizację ogólnoniemieckiego systemu QS spółki QS GmbH w Bonn jako koordynator gospodarstw rolnych działających w sektorze produkcji mięsa i rolnictwa.

Więcej informacji można znaleźć na kolejnych stronach w zakładkach: Programy Jakości, System QS, Inicjatywa w zakresie dobrostanu zwierząt, „Von Hier”/”Stąd” lub „natürlich Brandenburg“/„naturalnie Brandenburgia”.

Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch