Brandenburgia dla przedsiębiorców

Przemysł rolno-spożywczy

Jako organizacja reprezentująca interesy firm i instytucji z przemysłu rolno-spożywczego na obszarach wiejskich Brandenburgii-Berlina, Stowarzyszenie pro agro koncentruje się w szczególności na wprowadzaniu do obrotu produktów regionalnych i kwalifikowaniu przedsiębiorstw branżowych – w celu zabezpieczenia dostępu do rynku i zapewnieniu konkurencyjności.

Zadania i działania Stowarzyszenia w obszarze przemysłu rolno-spożywczego

 • Tworzenie sieci i współpraca z różnymi lokalnymi i działającymi na szczeblu krajowym instytucjami i stowarzyszeniami przemysłu rolno-spożywczego, a także instytucjami i inicjatywami branżowymi z całych Niemiec.
 • Współpraca i organizacja wspólnych działań z różnymi partnerami w zakresie sprzedaży i marketingu, w szczególności w obszarze handlu, gastronomii i turystyki
 • Wdrażanie różnych działań promocji sprzedaży dla przedsiębiorstw z regionalnego sektora rolno-spożywczego (m.in. tygodnie krajowe w sprzedaży detalicznej, wspólne reklamy w specjalistycznych mediach)
 • Promocja ofert przemysłu rolno-spożywczego oraz tworzenie sieci z przedstawicielami agroturystyki i turystyki przyrodniczej na ponad 40 targach, rynkach i imprezach rocznie.
 • Oferta różnorodnych programów i znaków jakościowych do oznakowania jakości produktu (programy jakości pro agro, system zapewnienia jakości, program poprawy dobrostanu zwierząt Initiative Tierwohl, marki regionalne „Von hier” (”Stąd”) i „natürlich Brandenburg” („Naturalnie Brandenburgia”)).
 • Organizacja sesji informacyjnych i szkoleniowych w celu wymiany doświadczeń i transferu wiedzy
 • Działania Public Relations na rzecz regionalnego przemysłu rolno-spożywczego oraz poświęcone aktualnym tematom i projektom branżowych (Newsletter pro agro dla przemysłu spożywczego, informacje prasowe Stowarzyszenia, artykuły w branżowych mediach specjalistycznych i konsumenckich)
 • Udział Stowarzyszenia w projektach badawczych i wspólnych projektach związanych z branżą

Agroturystyka i turystyka przyrodnicza

Jako organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorstw działających w sektorze agroturystyki i turystyki przyrodniczej na terenach wiejskich Stowarzyszenie realizuje następujące projekty w ramach swoich zadań w zakresie agroturystyki i turystyki przyrodniczej:

 • Stworzenie sieci agroturystycznej ze sprzedażą bezpośrednią i przemysłem spożywczym
 • Marketing ofert agroturystycznych na ponad 40 targach, rynkach i wydarzeniach rocznie
 • Organizacja i realizacja wydarzenia „Brandenburger Landpartie“ („Brandenburska wycieczka na wieś“)
 • Marketing on-line na platformach informacyjnych i rezerwacyjnych www.landsichten.de, www.landurlaub-brandenburg.de i www.pferdeland-brandenburg.de
 • Przygotowanie katalogów i broszur „Landurlaub Brandenburg“, „Pferdeland Brandenburg“, „Brandenburg Kulinarisch“, „Ohne Auto in die Natur“ oraz „Brandenburger Ausflugsplaner“
 • Wspólny marketing dla centrów dla odwiedzających w Narodowych Krajobrazach Przyrodniczych Brandenburgii w projekcie sieci Natur-Schau-Spiel.com
 • Kwalifikacja i certyfikacja przedsiębiorstw wiejskich (BAG) oraz klasyfikacja noclegów (DTV)
 • Pogłębienie współpracy i współpraca z organizacjami i instytucjami, takimi jak Tourismusmarketing Brandenburg GmbH, Marketing Brandenburg GmbH, organizacje i stowarzyszenia turystyczne i inni partnerzy
Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch