Wycieczka na wieś

Brandenburska wycieczka na wieś 11 i 12 czerwca 2022

Impreza Brandenburger Landpartie [Brandenburska wycieczka na wieś], w której bierze udział ponad 140 uczestników każdego roku pozwala mieszkańcom miast i osobom, którym życie i praca na wsi nie są tak dobrze znane, zajrzeć za kulisy. Jest to ważne, ponieważ coraz mniej ludzi jest bezpośrednio zaangażowanych w produkcję żywności. Dlatego też impreza Landpartie wypełnia lukę pomiędzy producentami a konsumentami. Umożliwia rozmowy między nimi na miejscu, tam, gdzie rolnictwo jest praktykowane.

W dobie supermarketów i dyskontów nie jest to oczywiste. Tam, gdzie produkowane są mleko, mięso, warzywa i zboża, można bardzo wyraźnie pokazać, jak zmienia się życie i praca na wsi. W ramach imprezy można zwiedzać nowoczesne obory, chlewnie i stajnie, odbywają się pokazy historycznych maszyn rolniczych, organizowane są duże wiejskie zabawy i wspólne wystawy, wycieczki rowerowe i przejażdżki ciągnikami.

Oprócz przedstawicieli tradycyjnego rolnictwa konwencjonalnego w Brandenburger Landpartie biorą także udział gospodarstwa ekologiczne. Wśród uczestników są również stadniny koni, przedsiębiorstwa leśne i gospodarstwa ogrodnicze oraz wiejskie instytucje kultury ze wszystkich regionów Brandenburgii.

Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch