Metryczka

Osoba reprezentująca Stowarzyszenie:

Przewodnicząca Zarządu
Hanka Mittelstädt

Wpis rejestrowy dla Stowarzyszenia

pro agro – Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e. V.
Zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poczdam
Numer rejestrowy: 1047
Nr NIP wg § 27a UStG [Ustawy o podatku VAT]: DE 252229015

Odpowiedzialność merytoryczna

Kai Rückewold
Tel. 033230/ 20 77 – 0
Faks 033230/ 20 77 – 69
kontakt@proagro.de

Koncepcja i projekt/realizacja techniczna


45 Grad digital GmbH, Berlin, 2015

Dokumentacja fotograficzna

Zdjęcia redakcyjne www.pixabay.com
Zdjęcia uczestniczących przedsiębiorstw – patrz adres tych przedsiębiorstw w ofercie

Wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania metryczki przez osoby trzecie do przesyłania wyraźnie niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

Odpowiedzialność za treść

Treść naszych stron zostały stworzona z wielką starannością. Nie odpowiadamy jednak za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść i kształt nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie odpowiadamy za prezentowane tam informacje, ich dostępność, aktualność, dokładność i kompletność. Za treść tych stron odpowiedzialny jest zawsze oferent lub operator stron.

Media społecznościowe

Metryczkę stosuje się również dla naszych profili w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/brandenburger.landpartie
https://www.facebook.com/proagro

Prawo autorskie

Treści dostępne na tej stronie, stworzone przez operatora strony, są chronione niemieckim prawem autorskim i innymi prawami o ochronie własności intelektualnej. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tych treści wymaga pisemnej zgody Stowarzyszenia na rzecz wspierania obszarów wiejskich w regionie Berlin-Brandenburgia Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Treści stron trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to zwrócą Państwo uwagę na naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację.

Pferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch