Brandenburgia dla przedsiębiorców

Dowiedz się więcej na temat działań na celu wspierania przemysłu rolno-spożywczego i agroturystyki oraz turystyki przyrodnicznej w Brandenburgii.

czytaj dalej

Brandenburgia zaprasza

Szanowni goście odwiedzający Brandenburgię! Tutaj dowiecie się więcej na temat ofert kulinarnych oraz ofert agroturystyki i turytki przyrodniczej kraju związkowego Brandenburgii.

czytaj dalej
pro agro

Brandenburgia dla przedsiębiorców

Przemysł rolno-spożywczy

Jako organizacja reprezentująca interesy firm i instytucji z przemysłu rolno-spożywczego na obszarach wiejskich Brandenburgii-Berlina, Stowarzyszenie pro agro koncentruje się w szczególności na wprowadzaniu do obrotu produktów regionalnych i kwalifikowaniu przedsiębiorstw branżowych - w celu zabezpieczenia dostępu do rynku i zapewnieniu konkurencyjności.

Zadania i działania Stowarzyszenia w obszarze przemysłu rolno-spożywczego

  • Tworzenie sieci i współpraca z różnymi lokalnymi i działającymi na szczeblu krajowym instytucjami i stowarzyszeniami przemysłu rolno-spożywczego, a także instytucjami i inicjatywami branżowymi z całych Niemiec.
  • Współpraca i organizacja wspólnych działa

» czytaj dalej

Agroturystyka i turystyka przyrodnicza

Jako organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorstw działających w sektorze agroturystyki i turystyki przyrodniczej na terenach wiejskich Stowarzyszenie realizuje następujące projekty w ramach swoich zadań w zakresie agroturystyki i turystyki przyrodniczej:
  • Stworzenie sieci agroturystycznej ze sprzedażą bezpośrednią i przemysłem spożywczym
  • Marketing ofert agroturystycznych na ponad 40 targach, rynkach i wydarzeniach rocznie
  • Organizacja i realizacja wydarzenia „Brandenburger Landpartie“ („Brandenburska wycieczka na wieś“)
  • Marketing on-line na platformach informacyjnych i rezerwacyjnych www.landsichten.de, www.landurlaub-brandenburg

» czytaj dalej

Brandenburgia zaprasza
Wycieczka na wieś

Wycieczka na wieś

Brandenburska wycieczka na wieś 11 i 12 czerwca 2022

Impreza Brandenburger Landpartie [Brandenburska wycieczka na wieś], w której bierze udział ponad 140 uczestników każdego roku pozwala mieszkańcom miast i osobom, którym życie i praca na wsi nie są tak dobrze znane, zajrzeć za kulisy. Jest to ważne, ponieważ coraz mniej ludzi jest bezpośrednio zaangażowanych w produkcję żywności. Dlatego też impreza Landpartie wypełnia lukę pomiędzy producentami a konsumentami. Umożliwia rozmowy między nimi na miejscu, tam, gdzie rolnictwo jest praktykowane.W dobie supermarketów i dyskontów nie jest to oczywiste. Tam, gdzie produk...

» czytaj dalej

Sklepy przy gospodarstwie/Zakupy u rolnika

Sklepy przy gospodarstwie/Zakupy u rolnika

Podróż przez tereny wiejskie Brandenburgii

Zakupy bezpośrednio od producenta. Przyroda Brandenburgii pozwala na wzięcie oddechu podczas wycieczek rowerowych czy pieszych. Można tu znaleźć wielu dostawców produktów pochodzących z danego regionu rozrzuconych po całym kraju związkowym. Chętnie pomożemy w znalezieniu najbliższego sklepu z produktami rolnymi w okolicy, które przydadzą się przy urządzaniu własnych czterech ścian, projektowaniu ogrodu czy sprawią nam po prostu przyjemność. Zebraliśmy liczne adresy, pod którym można zakupić naturalne produkty pochodzące z Brandenburgii.Za pośrednictwem ekranu wyszukiwania można szybko znaleźć właściwy adres dla różnych kategorii. ...

» czytaj dalej

Agroturystyka w Brandenburgii

Agroturystyka w Brandenburgii

neu_Gänse_IMG_1256Urlop na wsi w Brandenburgii

Urlop na wsi w Brandenburgii oznacza nie tylko rodzaj zakwaterowania, lecz również wypoczynek i rekreację na całym terenie obszarów wiejskich Brandenburgii i jego najbardziej znaną formę – urlop w gospodarstwie rolnym. Do tego dochodzą różnorodne oferty agroturystyczne nastawione na doświadczanie przyrody, aktywny wypoczynek (wędrówki piesze, wycieczki rowerowe, wędkowanie, uprawianie sportów wodnych, itp.), relaks i turystykę zdrowotną....

» czytaj dalej

Kraj koniarzy Brandenburgia

Kraj koniarzy Brandenburgia

pferdeland-brandenburg-profil_neupro agro reprezentuje interesy ośrodków konnych i firm oferujących usługi z zakresu jeździectwa i rekreacji konnej z Brandenburgii. Stowarzyszenie sprzedaje i tworzy sieć różnych ofert z zakresu hodowli koni, sportu, rozrywki, zdrowia i turystyki konnej pod marką dachową KRAJ KONIARZY BRANDENBURGIA. Celem jest rozwinięcie wiejskiego regionu Brandenburgii i stworzenie z niego konkurencyjnego w całym Niemczech regionu rekreacyjnego i promującego jazdę konną. Hasło wizerunkowe „Kraj Koniarzy Brandenburgia - jazda konno bez granic” jest używany w całych Niemczech w celu wypromowania Brandenburgii jako celu urlopowego zorientowanego na turystykę konną także poza granicami kraju związkowego i wzmocnienie marki dachowej KRAJ KONIARZY BRANDENBURGIA. ...

» czytaj dalejPferdeland Brandenburg
Landurlaub Brandenburg
Brandenburger Landpartie
Bauer sucht Koch